Width 4

April 15th, 2012

Width 4

Exhibition Venue: Beijing Museum of Contemporary Art (April 15 to April 28, 2012)

Contemporary Ink Artists: Chen Honghan, Shizizi, Ding Liren, Ding Bifan, Feng Jiali, Nigga, Han Sanzhi, Li Daoli, Li Guangming, Li Tiejun, Lin Jichang, Liang Changsheng, Qin Chong, Qian Zhongping, Shen Yi, Shao Yan, Tan Ping, Tang Yun, Tong Zhengang, Jie Yi, Wang Tiande, Wei Ligang, Yang Di, Zhang Fangbai, Zuo Zhengyi, Zhang Zhengmin, Zhu Yamei,

Traditional Ink: Dai Qihe, Dai Shunzhi, Du Laosan, Chen Yigeng, Chen Zhensheng, Chen Yingxin, Jia Xinguang, Laojiao, Mei Mosheng, Yi, Wang Dongsheng, Qi Quan, Xu Zhongping, Ye Zhisheng, Yuan Guolei,

Academic Advisors: Gao Minglu, Chen Xiaoxin, Guo Yaxi, Jia Fangzhou, Liu Wei, Peng Feng, Pi Daojian, Wu Hong, Wang Lin, Zhu Qingsheng, Zhu Qi