Mattered Publication

Publication Name:

Mattered

Publication Name: Mattered
Producer: Li Zhiming
Chief Editor: Wu Zhenhuan Zhang Chongming
Associate Editor: Abo
Editor: Li Yuan Li, Li Yanxiu Xiaoyuer Zhang Luo
Design: Li Yuan
School Team: Apo Zhang Luo
Produced by: Kunming 99 Art Gallery
Venue: 3818, No. 2, No. 2, 798 Art District, No. 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Phone: 010-89578367