May 18th, 2013

‘The 115 Artist’s Self-Portraits’ Exhibition

Academic Host: Li Xianting
Curator: Wu Youming
Art Director: Wu Zhenduo
Organiser: Beijing Museum of Contemporary Art
Time: May 18th – June 18th, 2013

Venue: Beijing Museum of Contemporary Art (No. 500, Daxingzhuang, Songzhuang Town, Tongzhou District, Beijing)
Contact: 010-89578367

Exhibition Concept:
Self-portraits are an intuitive representation of how an artist views himself. Almost every artist leaves a few self-portraits, just like everyone talking to themselves when they are alone. The viewer can generate an understanding of the visual information conveyed by the artist from these works as he uses the canvas to trace steps and communicate his life.

Participating Arists: Bai Xincheng, Cai Hansen, Zhang Wei, Zhang Xiaotian, Zhang Jianjun, Zhang Jili, Zhang Minqiang , Zhang Wenchao, Zhang Du, Li Juchuan, Li Jiarui, Mo Chong, Li Wei, Li Wei, Li Wen, Li Jisen, Li Zhi, Li Zhong, Li Shiquan, Li Manjin, Shen Junjie, Shen Jingdong, Zhu Ping, Zhu Mingxi, Zhu Hongjun, Zhu Rikun, Liu Baomin Liu Gangshun, Liu Tao, Liu Haizhou, Liu Fenghua, Liu Yan, Liu Na, Yang Yang, Yang Yue Yang Dian, Chen Jianfeng, Chen Yu, Chen Yu, Chen Yanzi, Chen Weiqun, Shen Bo, Cui Qiang, Duan Jianghua, Dou Bu, Fa Ming, Feng Guodong, Feng Zongyu, Guo Gai, Guo Quanhong, Han Tao, Hao Weiping, Jiang Jianbo, Hu Zhiwei, Jing Jing , Ke Jiandong, Kefu, Wang Qi, Wang Hong, Wang Jinquan, Wang Wei, Wang Jian, Xu Qi, Xu Feng, Lu Lin, Luo Le, Luo Wei, Ma Jun, Ma Tiegen, Mei Zi, Zhang Mu, Shang Chao, Zheng He Mei, ZhengYang Long, You Min, Zhou Yangming, Zhou Xing, Zhou Li, Xie Gang, Zeng Xiaocui, Ku Xueming, Ye Limeng, Xiang Ping, Xie Wei, Xiao Yu, Wu Rong, Wu Han, Wu Xiu Ling, Wu Zhenyu, Chasing Soul, Lin Lin Biao, Wei Baogang, Wei Xiaotian, Jia Hezhen, Huang Liyan, You Liangcheng, Shen Yongzun, Niu Yulong, Xu Zhiwei, Xue Er, Xu Jingyu Pang Yong, Tang Cheng, Deng Ying, C. Goya, Wei Hai, A Pei, Ren Zhongyuan, Peng Xiang, Li Xianting, Lu Guangang, Lu Wenxue, Du Fu, Yin Kun and Song Guiyu