Published June 2015

Qing Feng

Chief Editor: Su Duozhuang
Publisher: Hebei Fine Arts Publishing House
Editor: Mao Qiushi, Lu Yue, Lu Chao
Producer: Dai Zhikang
Binding Design: Lu Manni
Translation: Zhang Wei, Lu Tao
Printing: Beijing Yongcheng Printing Co., Ltd.
Book Measurements: 889 mm 1194 mm 1/12
Printed Copies: 18
Edition: 1st edition, June 2015

China Version Library CIP Data Verification (2015) No. 110790
Venue: 3818, No. 2, No. 2, 798 Art District, No. 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Phone: 010-89578367