Published 2014

vibrARTion: Forms of the Formless (Switzerland 2014)

Publication Title: Resonance Project · Switzerland 2014: Forms of the Formless China Contemporary Abstract Art Exhibition
Resonance Project · Switzerland 2014: Forms of the Formless China Contemporary Abstract Art Exhibition

Contents

006 / Welcome
010 / Resonance 11: Intangible Shape Chinese Contemporary Art Exhibition
013 / Artist and his work
014 / 王劼音
026 / Qiu Shihua
036 / Liang Shu
048 / Liu Xuguang
062 / Tan Ping
074 / Qin Feng
086 / Chen Qi
098 / Liu Guofu
011 / Liu Yonggang
122 / Zhao Wei
134 / Qin Chong
146 / Chen Hui
156 / Yang Liming
168 / Qian Jiahua
181 / Review Articles
182 / Wang Yiyin’s works review
184 / Qiu Shihua’s virtual white painting: the adjustment of the slight tone and gaze
191 / Liang Shu’s white: hidden in the light
198 / Ink, Media and Modernity——About Liu Xuguang’s Paintings
202 / The Representation of the Media – A Further Discussion on Tan Ping’s Art
207 / Qin Feng’s postmodern ink painting
211 / Things of Thinking: Interpretation of Chen Qi
214 / Liu Guofu’s painting: the emptiness of phosgene fusion
222 / Going to the World and Looking for China – About Liu Yonggang’s ‘Love’ Series Sculpture
234 / Taihe·Ben Xin—Reading Zhao Wei’s installation works
236 / Reality and Virtuality in Qin Chong’s Works
240 / Chen Hui’s work readme
241 / From the inside out – the structure of Yang Liming’s works and its inner musical elements
247 / Between the lines – Qian Jiahua’s works review

Producer: Cao Xingbin
Curators: Su Duozhuang, Gechu Eichliman
Academic Committees: Zeng Chenggang, Xia Kejun, Tang Yan, Hans Ashleyman, Marinana Donnahu, Wolfgang Gran